Forside

Du ér  - dit fokus

Mennesket ser ud til at have en tendens til at fokusere på de værktøjer, som hjælper den enkelte med at forcere de forhindringer, som manifesterer sig i livet. Det fokus vi har ser derfor ud til at dimensionere vores definition af, hvad der er forhindringer. Ud fra det vælger vi at udforske og fokusere på at skabe værktøjer, eller modsat – helt at opgive på

forhånd. Vores position i den problemstilling skaber en værdiorientering mod f.eks. hvad der er værd at læse og lære af.

             Vores fokus fortæller dermed noget om, hvilket billede vi har af verden, og hvilket kort vi navigerer efter. Det afslører vores retning mod fremtiden, fortiden eller nuet. Kursen holdes via vores indre kompas. Et kompas hvis nål styres af vores etik, moral, vores sandhed og hermed vores visdom. Vi viser omverden med vores adfærd hvad vi har forståelse for, hvad der har værdi for os og hvad der er vores essens. Vores adfærd fortæller, hvad der manifesterer sig som relevant, og hvad der er irrelevant for os.


            

             Vi afslører vores orientering, og hermed hvilket ansvar vi tager, når vi placerer os i verden. Vores ansvar afslører vores karakter. Vi træder frem af skyggen og ud i lyset. Vi opdager os selv - sammen med og i forhold til andre. Vi bliver et objekt for et subjekt - en position hvorfra vi ser fra bevidstheden selv. Fra den position, bliver vi givet en mulighed for at orientere eller re-orientere os mod et højere mål, som fra højden af egoet ikke kan ses. Et højere som også kan gribe os i forståelsen, eller den mulige fortabelse i, at der til stadighed vil være et objekt/subjekt-forhold, indtil vi er ét.”One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.” C. G. Jung

 

”Har du ikke udviklet din egen virkelighed/bevidsthed, bliver du en del af en andens”  det 3. element i Upon-terapi

Den Integrale tilgang.

I løbet af de sidste 30 år har vi været vidne til at for første gang i menneskelighedens historie: er alle verdens kulturer nu tilgængelige for os. Tidligere, hvis du blev født, som eks. kineser, tilbragte du sandsynligvis hele dit liv i en kultur, ofte i en provins, undertiden i et hus, levende og elskede og døende på den samme jordlod.


             Men i dag er folk ikke kun geografisk mobil, men vi kan studere, og har undersøgt, praktisk talt alle kendte kulturer på planeten. I den globale landsby, er alle kulturer udsat for hinanden. Viden i sig selv er nu global. Dette betyder, at summen af ​​menneskelig viden også er tilgængelig for os - viden, erfaring, visdom og refleksion af alle større menneskelige civilisationer - præmoderne, moderne og postmoderne, er mulig at studerer for alle.

Denne udvikling har Ken Wilber instituttet forsøgt at samle i en inkluderende tilgang, som tager sig udgangspunkt i det gode, det sande, det smukke, treenigheden som er grundlaget for, og resultatet af tværkulturelle undersøgelser af alle verdens store traditioner. Grundlæggende er Ken Wilbers tilgang at en hver situation, oplevelse i livet har fire dele, som bør vægtes lige højt, og dermed tildeles ligelig betydning. Fire og ikke tre da Ken Wilber deler det sande (videnskab) op i to dele, det objektiv inter-personlig og det objektive kollektive. Det smukke er JEG oplevelsen, og det gode er VI oplevelsen.