Selvudvikling

Selvudvikling


Mit tearpuetiske arbejde, tager udgangspunkt i dig og dine oplevelser, som beskrevet her.


Selvudvikling er selvindsigt, selvforståelse og selvkærlighed, først når vi forstår os selv, i vores helhed - kan vi forstå andre i deres. Ved at se vores eget lys og kende vores mørke, kan vi se andres. Selvudvikling er verdensudvikling, da intet er hvis ikke alt er.


"Den der kender andre, er lærte. Den der kender sig selv er vis"

Målet for upon-selvudvikling er at du kan blancerer dig selv - gældes over andres glæde, og ønske det bedste for dem, da du ved at du er dit fokus.

(link)


"Du kan ikke have mere tillid til andre, end du har til dig selv - din helhed dit højeste."I mit fag psykoterapien, findes mange ’magiske’ metoder og videnskabelige forklaringer og greb som vil lede dig i retningen af selvoplysning og forståelse, men du skal selv løfte dig, og din bevidsthed, for at leve det, ellers vil du risikere en afhængighed af din terapeut eller psykolog og deres sandhed, som med medicin, og anden symptombehandling.

Adfærd - resultatet af dine indre processer.


Adfærden er det vi har at forholde os til ved en anden, vores vurderings grundlag. Du kan sige at du ved noget som er absolut, noget som alle ved. Men det er ikke sandt, det eneste du ved, er hvad du ved, og hvad du oplever. Det mest troværdige du har at læse andres verden ud fra, er deres adfærd. Og hvis vi ikke respekterede, og vidste eller ubevidst vidste at andre individer er en del af noget højere, ville vores generelle samlede adfærd være en anden, og et liv ville ikke have stor betydning for os.


Vi identificerer os med andre ud fra deres adfærd. Vi afkoder rigtig og forkert ud fra adfærden, som på film, i bøger og andre fortællinger hvor vi accepterer drab og ødelæggelse når adfærden er rettet mod det samme gode, sande og smukke, som vi identificerer os med, det samme som er i os.

Trylleri og magi


I forklaring af magiske universer indgår tryllestave, og trylleformularer, og krystalkugler - som kan se ind i fremtiden. Et eventyrunivers hvis det tages bogstaveligt, ligesom alle andre fortællinger indeholder de forklaringer på menneskeoplevelsens mekanismer og etik, fortællinger om selvudvikling og selvforståelse.


At trygle det skabende nu, mod et ønske for fremtiden, som er set eller oplevet for vores indre blik(krystalkuglen), som bliver vores arrangement i nuet, vores fokus, ud fra et minde om fortiden, forsøgt fremmanet ved tale, og adfærd.


I Kampen imod de mørkekræfter, dit ubevidste som manifesterer sig, og projiceres over i andre levendevæsner, ting og begreber. En evigkamp hvis den ikke balancers, bevidstgøres belyses, erfares og inkluderes. En større og større energi, udladning eller ophobning, hvis du ikke vil se at det er side af dig selv du kæmper imod.  


Din fortid er et manipuleret minde om et fokus, du havde, eller en del af en bevidsthed om et analyseret indtryk, en tolkning med en anden bevidsthed end den, der oplevede fortiden, ikke meget forskellig fra en forestilling om en ascendent, og din oplevelse af mindet om deres verden.


Fremtiden er et ønske om en tilblivelse, baseret på din aktuelle bevidsthed og forståelse, velvidende at du aldrig har været bevidst nok til at leve en fremtidig udgave af dig selv.


Der er et nu, har der nogensinde været andet?  

Psykolog og forfatter Lars J. Sørensen - læs interviewet med ham her

Verden, symboler og arketyper


Vi kan kun tage udgangspunkt i os selv, der er dog symboler og sagnfortællinger arketypiske energier, som går igen, og manifesterer sig i vores verdner, og binder vores verdener sammen, som skaber en fælles ubevidsthed.


Ved at udforske og komme til at kende vores eget ubevidste, ved eksempelvis at lade vores skygger træde frem, og stå ved dem, og inkluderer dem i os, bliver vi hele og vores eget ubevidste bliver mindre, via denne rejse i selvet bidrager vi, til at det fælles ubevidste bliver bevidst, og vores begrænsninger bliver mindre vores sameksistens bliver mere sand, smuk og god.


Og vi bliver bevidste om at vores udgangspunkt måske ikke er adskilt i os. I det at den måde vi skaber vores verden på, er den måde verden er, og store dele af verden er en fælles oplevelse, da vi befolker hinandens verdener, via vores projektioner.


"Vi er vores fokus, og vi skaber verden via det fokus"


De 7 chakraer og sammenhængen til det gode, det sande og det smukke.