Mentoring

Mentoring


Mit tearpuetiske arbejde, tager udgangspunkt i dig og dine oplevelser, som beskrevet her.


Mentoring og coaching, her er mit afsæt i organisatorisk perspektiv Karl E Weick's meningsskabelse teori, og den psykologiskeforbindelse er


Dr. Jordan B Peterson's 'genrejsning' og fortolking af Carl Jung, Jean Piaget og Nietzsche.


Mentoring har fokus på adfærd, eller at omsætte til adfærd. At være sand, at gøre som vi siger, og tænker. Jeg kan hjælpe dig med at omsætte ledelse til praksis, da ledelse er selvforståelse, selvledelse - dermed at kunne være tilstede på en måde så du bliver et tilvalg for andre.

Karl E Weick


I planlægningen eller organiseringen af en modstandsdygtighed ind i fremtiden mener Karl, at det er meningsskabende at forholde sig til 12 punkter.


Det første og gennemgribende er, at i udgangspunktet er alt et menneske indgår i en menneskeskabt social konstruktion, at vi selv skaber det miljø, som fastholder og begrænser os. Både som individ, og som en samling af flere individer med fælles mål, lige som i en organisation. Med det udgangspunkt, så er de andre punkter, der er værd at tage bestik af følgende: Identity, Retrospect, Cues, Ongoing, Enactment, Plausible.


Plus 5 punkter underoverskriften collective mindfulness, de er Simplistic Reluctance, Entertain doubt, what is unexpected on the front line, Resilience Commitment, Expert Deference.

Dr. Jordan B. Peterson


Jordans arbejde- og forståelsen for sundheden, både metalt og fysisk, ved at orienterer sig mod sandheden og det højeste udgangspunkt i sig selv, er sammenfaldene med grundpillen i upon-terapi's etik - det gode, det sande, og det smukke.


Jordan har været, og er en stor lærer og inspirator for mig.