Parforhold

Parforhold


Mit tearpuetiske arbejde, tager udgangspunkt i jer og jeres oplevelser, som beskrevet her.


Parterapi og sameksistens, tager udgangspunkt i jer begge som individer, jeres værdier, holdninger og overbevisninger, altså jeres udvikling sammen og hver for sig. Herunder hvilke 'handler' I indgår med hinanden, i dagligdagen samt til hvilken 'kurs' der handles til.  


Hvordan I oplever hinanden og hvorfor. hvilke tanker, følelser og handlinger I har eller havde til fælles. Hvilken skam og udskamning udsætter I hinanden for.


Åbninger i energifeltet eller auraen, gør individet til et muligt ’fartøj’ for andres energi ’ønsker og behov’ Andre som har en overeksponeret energi i det spektre (chakra) som mangler hos den enkelte (grundformer: overlevelse, seksualitet, selvbestemmelse, kærlighed, kommunikation, intuition, bevidsthed).På den baggrund tiltrækker eller frastøder vi hinanden, modsætninger mødes. Er det et etisk, tillidsfuldt og frisættende møde, kan det nære og løfte os, højne / udvikle vores energifelt. løftes vi ikke, bliver det et afhængigheds- forhold, som fastholder os, eller degenererer os.


Ved at vi bekræfter hinandens mangler, eller bevidst udnytter dem, et sådan forhold vil også være medskabende at de omstændigheder som har skabt det.


Hvor den ene side af ’ligningen’ bevidst eller ubevidst ikke ønsker, at den anden vokser- og bliver selvstændig og stærk, da afhængighedsforholdet da vil opløses, og ’den anden’ dermed blive eksponeret for- og med sine egne mangler, dermed miste sin værdi / selvforståelse.


Måske fordi vedkomne ikke kender kærlighed, og den tillid som skabes ved at løfte en anden, og ved at vedkende sig sin ufuldstændighed.