Forside

Du ér  - dit fokus

Mennesket ser ud til at have en tendens til at fokusere på de værktøjer, som hjælper den enkelte med at forcere de forhindringer, som manifesterer sig i livet. Det fokus vi har ser derfor ud til at dimensionere vores definition af, hvad der er forhindringer. Ud fra det vælger vi at udforske og fokusere på at skabe værktøjer, eller modsat – helt at opgive på forhånd. Vores position i den problemstilling skaber en værdiorientering mod f.eks. hvad der er værd at læse og lære af.


Vores fokus fortæller dermed noget om, hvilket billede vi har af verden, og hvilket kort vi navigerer efter. Det afslører vores retning mod fremtiden, fortiden eller nuet. Kursen holdes via vores indre kompas. Et kompas hvis nål styres af vores etik, moral, vores sandhed og hermed vores visdom. Vi viser omverden med vores adfærd hvad vi har forståelse for, hvad der har værdi for os og hvad der er vores essens. Vores adfærd fortæller, hvad der manifesterer sig som relevant, og hvad der er irrelevant for os.


Vi afslører vores orientering, og hermed hvilket ansvar vi tager, når vi placerer os i verden. Vores ansvar afslører vores karakter. Vi træder frem af skyggen og ud i lyset. Vi opdager os selv - sammen med og i forhold til andre. Vi bliver et objekt for et subjekt - en position hvorfra vi ser fra bevidstheden selv. Fra den position, bliver vi givet en mulighed for at orientere eller re-orientere os mod et højere mål, som fra højden af egoet ikke kan ses. Et højere som også kan gribe os i forståelsen, eller den mulige fortabelse i, at der til stadighed vil være et objekt/subjekt-forhold, indtil vi er ét.


”One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.” C. G. Jung


”Har du ikke din egen virkelighed/bevidsthed, bliver du en del af en andens”  det 3. element i Upon-terapi

Gå aldrig ned fra scenen

Vi kan ikke, ikke have ansvar for vores adfærd. Hvis vi tror anderles, er vi som børn af sind, børn der har forvildet sig uden for indhegningen i pasningsordningen.


Uopmærksomt med manglende selvforståelse, eller retmæssigt og velmenende brudt ud i søgen efter andre muligheder og udfordringer.  I så fald burde vi kende risikoen, og være villige til at betale prisen for udviklingen og tage ansvar for adfærden, ellers vender vi os mod en rolle som ofre og fortaber os i meningsløsheden.


Rollen som ofre i eksemplet med barnet som søger ud i det ukendte, ender forhåbentlig med at barnet bliver hentet ind igen, og trøstet - hvis ked af det, samt for reetableret trygheden hos en voksen. Når vi bliver myndige, er det tjenligt for koeksistensen, at vi er udviklet til at forstå, at tage ansvar for vores udforskning af det ukendte, og at vi som voksne ikke forventer at en anden voksen, eller et system tager os i armene, hvis vi ikke var klædt på til den udfordring, vi havde påtaget os.


Vi må placeres os bevidst, på kanten i forståelsen - af kanten, villig udfordret af livs uundgåelige trusler. Og ikke vende os som ofre mod andre. I stedet skal vi opsøge værktøjerne til at forcere forhindringen eller acceptere, at vejen er spærret og søge andre veje.  

Find mig

UPON-terapi

9260 Gistrup, Splinten 3

Quick menu

Copyright © All Rights Reserved